Stämma 2017

Medlemmarna kallas till ordinarie Förbundsstämma för Svenska Kendoförbundet.

Se kallelse och föredragningslista här: 3,7 – Kallelse och föredragningslista 2017 reviderad

Nedan kommer information inför stämman att läggas upp successivt.

Datum: Lördag 25 mars 2017
Plats: World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm
Tid: 10:00 – 12:00
Fullmaktsgranskning: 9:30 – 10:00; skriv ut blanketten här: Fullmakt-2017

Nomineringsblankett skickades ut i slutet på 2016 till klubbarnas e-postadresser. Tänk på att alltid nominera, även om det är sittande styrelse som får förnyat förtroende.

Förslag till ärenden (motioner) som behandlas vid ordinarie förbundsstämma ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 15 januari.

DOKUMENT publiceras successivt HÄR:

Röstlängd: https://www.budokampsport.se/wp-content/uploads/2017/03/Rostlangd-Kendo.pdf
Preliminär  03 Balansrapport Budo 13
Preliminär  03 Resultatrapport _ Resultat 13
8 – Verksamhetsberättelse 2016
14 – Verksamhetsplan 2017
18 – Budget 2017_v5