Arrangera Tävling

Information om våra arters resp SM finns under respektive arts egen sida. Där finner du även info om regelbundet återkommande idrottsspecifika tävlingar .

Följande är ett stöddokument för den som önskar att arrangera SM
Att arrangera SM – tips och mall för ansökan

Alla tävlingar skall ansöka om tävlingssanktion hos SB&K, ansökan görs på: https://www.budokampsport.se/ansokningar/sanktion/

För en lista över framtida SM, EM och VM, se under Kalendarium

Krav på ansökan om tillstånd för Tävling.

Läkarkrav
Enligt SB&Ks förbundsstyrelsebeslut 2006-11-05 skall sanktionerade tävlingar inom förbundet ha legitimerad läkare med undantag för BJJ (Brasiliansk Jiu-jitsu), kyokushin kata, kendo kata, naginata engi, iaido, jodo, kyudo, shorinji kempo embu.
Läkaren ska kontrolleras hos socialstyrelsen innan ni sänder in sanktionsansökan, skicka e-post med namn och personnummer på läkaren till hosp@socialstyrelsen.se
De underförbund som har tävlingar vilka inte omfattas av Kampsportslagen kan besluta att i stället för kravet på läkares närvaro vid tävling tillåta sjuksköterska med gällande legitimation registrerad hos Socialstyrelsen.