Bidrag/Stipendier mm

Under åren har ett antal möjligheter skapats för klubbar och utövare att söka bidrag från förbundet. Vi strävar nu efter att dokumentera dem vid genomgång av protokoll och dokumentbanken och efterhand publicera dem här.

Startbidrag klubbar

Elitidrottsstipendium
RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium kan sökas av elitaktiva som vill kombinera idrottande på landslagsnivå med eftergymnasiala studier. Sista ansökningsdag är 1 maj. Mer information (Riksidrottsförbundet)