Rapport från FIK och EKFs Årsmöten.

Tisdag och Onsdag innan Kendo VM så gick FIKs respektive EKFs årsmöten av stapeln.
Respektive möte var som vanligt välbesökta av de olika ländernas representanter och det blev många kära återseenden, framförallt på FIKs möte där många inte sett varandra sedan innan pandemin.

Ett urval av nyheter och beslut.
-Nästa VM kommer att hållas under Maj 2027 i Tokyo, Japan.
-Standardisering av kendo-gu och kendo-gi av säkerhetsskäl.
-FIK har skapat en Shiai och Shimpan kommitté.
-FIK strävar INTE efter att delta i OS, men däremot finns det fördelar med att vara med i IOC-associerade organisationer.
-WADA kräver numera en utbildningsplan om doping för ALLA idrottsförbund som tävlar nationellt och internationellt. (I de fall det ej finns specifikt för en sport så rekommenderas WADAs egna onlineutbildningar om Anti-Doping.)
-FIK ska bolagiseras till en ”general incorporated association”. Det liknar främst ekonomisk förening i svenska termer men är i praktiken närmare ett privat bolag.
-FIK skall utreda vilka former som skall användas för detta samt var säte för organisationen skall förläggas.
-Efter det skall beslut tas via online metoder för alla FIK medl. Länder och en implementering föreslås om
Vi godkänner detta att ske till 2027 års FIK-GA/WKC20