Uttagning till kyudolandslaget

Utlysning och uttagning till kyudolandslaget görs av landslagsledning ca 1 år innan mänsterskapet.
Den som är intresserad av att aspirera till landslaget rekommenderas alltid ta kontakt med landslagsledningen.

Krav: för att kunna tas ut till landslaget måste man ha minst den dan grad som krävs enligt tävlingsreglerna för mästerskapet och vara stadigvarande bosatt i Sverige (man behöver alltså inte vara medborgare, men behöver bo här under en längre period).
Man behöver ha de ekonomiska förutsättningarna för att till stor del bekosta resa och logi på egen bekostnad.


Uttagningskriterier

 • Landslagsmedlemmens bedömda färdigheter i Kyudo.
 • Landslagsmedlemmen skall vara tillgänglig för EM/VM och, om inte speciella omständigheter finns, vara tillgänglig för landslagssamlingar inför EM/VM.
 • Framgångar från tidigare tävlingar, speciellt EM/VM och SM, är starkt meriterande.
 • Landslagsmedlemmen bör bedömas ha chans till framgång i EM/VM, alternativt bedömas väl kunna tillgodogöra sig en EM/VM-erfarenhet för sin utveckling inom kyudo.
 • Landslagsmedlemmen bör ha uppvisat vilja att utvecklas inom kyudo, genom att t.ex. delta i tävlingar och träningsläger när tillfälle ges.
 • Landslagsmedlemmen bör ha utvecklingspotential och ha vilja att fortsätta utveckla sin kyudo. 

Kravprofil för uttagning till landslag för internationell tävling
Vi söker dig med:

 • Befintligt tävlingsresultat.
 • Tävlingserfarenhet.
 • Hög träningsomfattning, engagemang och god närvaro vid alla former av kyudoträning, uppvisningar, seminarier, kurser och läger. Samt tillgång till regelbunden träning på 28 meter.
 • Koncentrationsförmåga.
 • God samarbetsförmåga.
 • God förståelse av kyudons – och budons etikettsregler.
 • Bra fysisk kondition och mental uthållighet.