Stockholm Kendo Open 2013

FSKA inbjuder till årets upplaga av SKO, välkomna till Löthallen i Sundbyberg, helgen den 26-27 oktober.

I samband med tävlingen arrangerar förbundet en gradering 1-3 dan. Anmälningsformulär finns här och information kring graderingen finns på tävlingens hemsida, sista anmälningsdag för graderingen är den 22 september.

SKO kommer ha tävlan i fem klasser: Junior, Kyu, Ladies och Dan på lördagen och en 3-persons lagtävling på söndagen efter graderingen. Mer information samt anmälan till tävlingen finns på www.fska.se/sko, sista anmälningsdag för tävlingen är den 19 oktober.

Gradering upp till 1 kyu i Göbetborg 5-6 oktober

Möjlighet att gradera till 1 kyu erbjuds av Shobukans dojo den 5-6 oktober.

Denna helg har vi ett iaido MSR koryuläger med tonvikt på shoden, mycket detaljer – i Victoriaskolan (Shobukans dojo) i Göteborg. Instruktör Takao Momiyama.
I dagarna kommer det upp ett evenemang på detta, men definitiv anmälan sker per mejl till mig. (raili.h.salminen@gmail.com ).

http://www.shobukan.se/