Kategori: Ordförande har ordet

Ordförande kommenterar löpande saker som är av intresse och berättar om verksamheten som styrelsen bedriver. (Tidigare års “Ordförande har ordet” kommer att ligga under Dokument)