Chiburi

Iaido

Iaido är konsten att dra och hantera det japanska svärdet, såsom det traditionellt övades av den japanska krigaradeln, samurajerna. Svärdets lätt krökta form och sättet man bar det på, tätt intill kroppen, gjorde det möjligt att snabbt dra och attackera eller avvärja en attack i en och samma rörelse. Denna dragteknik la grunden till den kampkonst som vi idag kallar iaido. Andra namn på samma typ av svärdskonst är iaijutsu, battō eller battōjutsu.

Iaidon har sina rötter i stridsträning, men idag tränas svärdskonst inte längre i strids- eller självförsvarssyfte utan som en form av meditation i rörelse, där man strävar efter att vara närvarande i sinne och kropp och har självförbättring som mål. Iaido-utövaren strävar efter att bevara lugnet i stressade situationer och att kunna behålla fokus och balans i alla sammanhang.

Svärden

Teknikträning i par med träsvärd (bokutō). Foto: Peter Sjödin.

Vanligtvis tränas iaido med ett riktigt svärd men utan fysisk motståndare. Istället utförs teknikerna mot en tänkt motståndare i form av olika träningsscenarion, kata. Det förekommer också att iaido tränas i par med träningssvärd av trä. Som nybörjare använder man ofta träsvärd (bokutō eller bokken på japanska) även mot tänkta motståndare. Ganska snart övergår man ofta till att träna med ett trubbigt metallsvärd som kallas iaitō (även mogitō). Med tiden kan det även bli aktuellt att träna med ett skarpslipat svärd, shinken, men rutinerna för när detta uppmuntras/tillåts varierar mellan olika klubbar och iaido-traditioner. Testhugg med skarpa svärd, tameshigiri eller battōgiri, förekommer ibland som en del av iaidoträningen. Vanligtvis hugger man då mot hoprullade mattor av gräs eller vass.

Många olika skolor

Liksom de flesta japanska kampkonster växte iaidon fram i form av olika skolor som upprätthölls och utvecklades inom olika familjer eller klaner. Än idag lever dessa olika traditioner kvar, och därför går det inte att ge ett enda svar på hur iaido tränas och ser ut. I Sverige tränas denna traditionella iaido (koryu) bland annat i form av Muso Shinden Ryu, Hoki Ryu, Mugai Ryu och Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu. Svenska Kendoförbundet är medlemmar i International Kendo Federation (FIK) och administrerar därmed den standardiserade uppsättning iaido-tekniker som tagits fram av Alljapanska Kendoförbundet (ZNKR). De flesta av våra medlemsklubbar instruerar och tränar både ZNKR iaido och någon koryu iaido, där ZNKR iaido bildar en gemensam plattform för graderingar och tävlingar och bidrar till ett ökat utbyte mellan olika iaido-traditioner.