Blanketter

Ekonomi

Ersättning för utlägg eller förskott kan begäras av t ex landslagsledning för kostnader som ska täckas av Kendoförbundet. Ansökan om dessa görs direkt till SBoKs kansli med hjälp av blanketterna nedan. Digitala kvitton går bra att skicka in digitalt, lösa kassakvitton ska numreras och skickas in fysiskt via post tillsammans med blanketten. Kansliet betalar ut pengarna efter att ansökan attesterats av Kendoförbundet, för att snabba på processen är det därför positivt om du tar kontakt med artansvarig eller förbundskassör i förväg. Kontaktuppgifter till kansliet hittar du här.

Arrangera gradering, kyu och dan

Blanketter och information för graderingsarrangörer finns nu på sidan Arrangera gradering.

Gradera utomlands

Information om gradering utomlands samt relevanta blanketter finns nu på sidan För dig som ska gradera.