Tävlingskort (kendo & naginata)

Sedan 2006 gäller i Sverige särskilda regler för tävling i kampsporter som tillåter någon form av avsiktligt våld mot huvudet. Av Kendoförbundets idrotter berör detta endast kendo och naginata (shiai). För dig som vill tävla i någon av dessa idrottsgrenar gäller därför att du behöver ha ett giltigt tävlingskort. Tävlingskortet utfärdas av Svenska budo- och kampsportsförbundet (SBoK) och är giltigt i 5 år. Ansök om kortet senast 2 veckor innan aktuell tävling, och kom ihåg att ta med dig det fysiska kortet på tävlingsdagen!

Ansökan görs här: https://www.budokampsport.se/ansokningar/tavlingskort/