Deltagandeintyg

Här finns färdiga mallar att använda för deltagande-intyg vid t ex träningsläger inom Svenska Kendoförbundet. Arrangörer som så önskar kan med fördel använda docx-fil och anpassa till det enskilda evenemanget. PDF-versionen är färdig att skriva ut som den är och passar för både arrangörer och enskilda deltagare att skriva ut.