Styrelse och funktionärer 2023

Förbundsstyrelsen

Ordförande – Jimmy Thorsell (ordforande@kendoforbundet.se), vald till 2024.
Vice Ordförande – Linda Wohlin (viceordforande@kendoforbundet.se), utses internt varje år.
Sekreterare – Martin Ledin (sekreterare@kendoforbundet.se), vald till 2024.
Kassör – Anna Thelander (kassor@kendoforbundet.se), vald till 2025.
Ledamot Kendoansvarig – Peter Jorsell (kendo@kendoforbundet.se), adjungerad sedan dec 2023.
Ledamot Iaidoansvarig – Caroline Lindholm (iaido@kendoforbundet.se), vald till 2025.
Ledamot Jodoansvarig – Martin Paganini (jodo@kendoforbundet.se), vald till 2024.
Ledamot Kyudoansvarig – Linda Wohlin (kyudo@kendoforbundet.se), vald till 2024.
Ledamot Naginataansvarig – Sophia Judkins (naginata@kendoforbundet.se), vald till 2025.

Valberedning (valberedning@kendoforbundet.se)
Amanda Gydemo Östbom, Isak Rubensson, Maja Nilsson

Revisorer (revisor@kendoforbundet.se)
Jonas Karlberg, Joel Bergmark

Särskilda ansvarsområden (info@kendoforbundet.se)
Webmaster – Caroline Lindholm (webmaster@kendoforbundet.se)
Registeransvarig – Martin Ledin (register@kendoforbundet.se)
Diplomansvarig – Martin Ledin (sekreterare@kendoforbundet.se)
Dokumentansvarig – Caroline Lindholm
Elitansvarig – Martin Paganini (elit@kendoforbundet.se)
Likabehandlings- och inkluderingsansvarig – Kate Sylvester (likabehandling@kendoforbundet.se)
Barn- & ungdomsansvarig – Janne Nordstedt (barn.ungdom@kendoforbundet.se)
Anti-dopingrepresentant till FIK – Jesper Waldestål (doping@kendoforbundet.se)