Iaido-SM 2015. Foto: Carl Bruce

Arrangera tävling

Information om våra arters resp SM finns under respektive arts egen sida. Där finner du även info om regelbundet återkommande idrottsspecifika tävlingar.

Följande är ett stöddokument för den som önskar att arrangera SM:
Att arrangera SM – tips och mall för ansökan (pdf)
Att arrangera SM – tips och mall för ansökan (docx)

Planerade tävlingar och mästerskap etc finns listade i Kendoförbundets kalendarium.

Krav på ansökan om tillstånd för tävling

Sedan 2006 har Sverige en kampsportslag som kräver särskild kontroll av kampsportstävlingar där slag utdelas mot huvudet. Denna lag berör våra idrotter enligt följande:

  • kendo: kendotävlingar behöver ha en legitimerad läkare på plats. Innan sanktionsansökan görs för tävlingen, skicka e-post med namn och personnummer på läkaren till hosp@socialstyrelsen.se för kontroll. Tävlingar i kendo-kata är undantagna från läkarkravet.
  • iaido: undantagna från läkarkravet.
  • jodo: undantagna från läkarkravet.
  • naginata: tävlingar i naginata shiai behöver ha en legitimerad läkare på plats. Innan sanktionsansökan görs för tävlingen, skicka e-post med namn och personnummer på läkaren till hosp@socialstyrelsen.se för kontroll. Tävlingar i naginata engi är undantagna från läkarkravet.
  • kyudo: undantagna från läkarkravet.

Oavsett läkarkrav ska alla tävlingar beviljas tävlingssanktion hos SBoK, ansökan görs på: https://www.budokampsport.se/ansokningar/sanktion/

Enligt SBoKs förbundsstyrelsebeslut 2006-11-05 kan “de underförbund som har tävlingar vilka inte omfattas av Kampsportslagen (…) besluta att i stället för kravet på läkares närvaro vid tävling tillåta sjuksköterska med gällande legitimation registrerad hos Socialstyrelsen.” Svenska Kendoförbundet har valt att inte kräva detta av våra tävlingsarrangörer, men förutsätter självklart att alla tävlingar genomförs under säkra former.