Uttagning till iaidolandslaget

Uttagningen till iaidolandslaget görs vanligtvis under våren och färdigställs i juni varje år. Den som är intresserad av att aspirera till iaidolandslaget rekommenderas alltid ta kontakt med landslagsledningen, men uttagningen följer vanligtvis ungefär samma procedur varje år.

Förberedelser

 • Öppet landslagsläger genomförs vanligtvis under våren under ledning av landslagscoacherna. Namnet syftar på att lägret är öppet för alla att delta på. För den som är intresserad av landslagsplats är det en stark rekommendation att delta på lägret. Detta ger coacherna möjlighet att ge feedback innan SM och se några månader senare hur aspiranten har utvecklats.
 • SM genomförs vanligtvis i maj månad. Prestation på SM är en viktig pusselbit i uttagningen till landslaget, men det betyder inte nödvändigtvis att den som tar medalj på SM erbjuds landslagsplats.

Krav och kriterier

 • Krav: för att kunna tas ut till landslaget måste man vara minst 16 år vid tidpunkten för mästerskapet och stadigvarande bosatt i Sverige (man behöver alltså inte vara medborgare, men behöver bo här under en längre period).
 • Grad: man måste ha exakt den grad som motsvarar tävlingsklassen man ställer upp i, och får inte gradera under perioden mellan anmälan till mästerskapet och själva mästerskapet. För tävlande i klasserna 1dan t o m 4dan gäller man får ha haft graden i max gradens siffra + 1 år (d v s 1dan i max 1+1=2 år, 2dan i max 2+1=3 år etc). Har man tävlat i mudan-klassen på EM tidigare får man inte tävla i samma klass igen. För 5dan och 6dan finns ingen tidsgräns.
 • Kriterier: uttagning till landslagsuttagning i iaido ska baseras på kriterierna i appendix B i “Direktiv för landslagsledning i iaido”. Dessa är:
  • Utövarens bedömda färdigheter i iaido.
  • Utövarens tillgänglighet vid tiden för aktuellt EM och aktuella landslagssamlingar inför mästerskapet.
  • Framgångar i tidigare tävlingar, främst SM och EM, är starkt meriterande.
  • Utövaren bör bedömas ha chans till framgång vid EM, alternativt bedömas kunna väl tillgodogöra sig EM-erfarenheten för vidare utveckling inom iaido.
  • Utövaren bör ha visat vilja att utvecklas inom iaido, t ex genom att delta vid tävlingar och träningsläger när tillfälle ges.
  • Utövaren bör ha utvecklingspotential och en vilja att fortsätta utveckla sin iaido. Vid jämna avvägningar kan därför visad motivation och lägre ålder vara en fördel.