Träning för alla

Träning i kendo, iaido, jodo, kyudo och naginata riktar sig till alla som är intresserade, i enlighet med god budo-anda och svensk idrotts värdegrund. Ändå kanske någon tvekar på om man verkligen kommer känna sig välkommen i träningsgemenskapen? Här finns därför mer information om bl a könsindelning och klädkrav som vi vet att många funderar på. Tveka aldrig att höra av dig till oss på Kendoförbundet eller närmsta klubb om du har fler frågor!

Könsindelning

Generellt tränar alla tillsammans oavsett kön i Kendoförbundets arter. Även i tävlingssammanhang tävlar man oftast utan könsindelning. I iaido, jodo och kyudo saknas könsindelning helt inom tävling. I kendo och naginata har man könsindelade klasser på högre nivåer (EM/VM) men mindre tävlingar är oftast blandade. I kendo förekommer på lägre tävlingsnivå att man har en öppen (blandad) klass samt en separat dam-klass med möjlighet för kvinnor att delta i båda.

Även klädseln är densamma oavsett kön inom kendo, iaido, jodo och naginata. Inom kyudo finns skillnader i manliga och kvinnliga utövares klädsel, särskilt på högre nivå.

I graderingssammanhang görs ingen skillnad på utövare utifrån kön.

Gradindelning

Liksom de flesta japanska kamparter (budo), använder Kendoförbundets arter grader och gradering som ett sätt att skapa mål för träningen och för få ett mått på utövares personliga utveckling inom arten. Deltagande i graderingar är självklart frivilligt, men rekommenderas generellt. Indelning utifrån grad är vanligt förekommande i träningssammanhang i våra arter och används i vissa arter (iaido, jodo) även för att dela in tävlingsklasser. Kendoförbundets arter använder inte färgade bälten eller något annat yttre attribut för att markera grad, utan oftast tilldelas man bara ett diplom som gradbevis. Inom iaido och kyudo förekommer ibland en annan klädsel för personer över en viss grad.

Viktindelning

Viktklasser används inte inom någon av Kendoförbundets arter i något sammanhang.

Åldersindelning

En del klubbar har särskild ungdoms- och/eller barnträning utifrån ålder, främst inom kendo och naginata. Särskilda juniorklasser förekommer även på tävling inom kendo och naginata. Det förekommer dock också att barn, ungdomar och vuxna tränar blandat på samma pass inom en del klubbar. För vuxna förekommer ingen åldersindelning vare sig i tränings- eller tävlingssammanhang. Särskilda barngrader kan användas för unga deltagare.

Klädsel

Kendoförbundets arter använder alla variationer av den klädsel som traditionellt bars av de japanska samurajerna. Klädseln består i sin grund av en omlottjacka (gi) med halv- eller trekvarts-långa ärmar och en vid, fotsid byxkjol (hakama). Som nybörjare funkar det bra med t-shirt och långa byxor, eller liknande. Inom kyudo bärs traditionella sydda strumpor med delade tår (tabi), inom övriga arter tränar man normalt barfota. Om man har behov av att täcka sina fötter kan det oftast göras även inom andra arter än kyudo, men bör då först diskuteras med aktuell instruktör för att kunna göras på ett lämpligt och säkert sätt. Inom kendo och naginata genomförs delar av träningen även med en rustning som täcker bål, höfter, händer, huvud och axlar samt i naginata även smalbenen. Hijab är inte ett problem, men sport-hijab är ofta lämpligast (rådgör med aktuell instruktör). Smycken bör generellt undvikas, men glasögon är inte ett problem.

Ekonomi

Kendoförbundets arter är ganska utrustningskrävande, och det kan förstås innebära ett ekonomiskt hinder för att delta. I de flesta fall erbjuder klubbarna låneutrustning för den som inte kan, vill eller har möjlighet att köpa egen. Detta varierar dock mycket mellan både arterna och klubbarna, dels för att utrustningskraven skiljer sig mellan arterna och dels för att även klubbarna har olika ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla låneutrustning. Återigen behöver du alltså rådgöra med klubben i fråga för att få klarhet i vad som gäller i just ditt fall.

Religiösa inslag

Kendoförbundets arter är alla traditionella japanska budo-arter, och i deras utövning finns inslag som har sina rötter i zenbuddhism och/eller shintoism. Det kan t ex handla om att man bugar när man går in i träningslokalen och att man inleder och avslutar träningen med en kort meditation. För de flesta utövare har dessa inslag ingen djupare religiös betydelse, men om du är fundersam över vilken betydelse de har rekommenderar vi att du diskuterar dem med din instruktör.

Tatueringar

I Japan kan det vara problematiskt att ha synliga tatueringar i olika sammanhang, men detta är inget problem när du tränar i Sverige. Det kan finnas mer formella sammanhang där det är lämpligt att täcka tatueringar, det kan din instruktör i så fall ge råd kring.