Om gradering och tävling

Graderingar och tävlingar är vanliga inslag i alla Kendoförbundets idrotter. Båda erbjuder en möjlighet för utövaren att skapa mål för sin träning och en chans att prova sina kunskaper under press, men på något olika sätt.

Svenska mästerskap

Svenska Kendoförbundet arrangerar varje år SM i alla våra fem idrotter, men det praktiska arrangemanget står vanligen en (eller flera) värdklubb(ar) för. Normalt arrangeras SM enligt följande schema, men undantag kan göras:

 • jodo-SM i mars med klasserna lag (3-manna), mudan (-2kyu), 1kyu-1dan, 2dan-3dan, 4dan-5dan.
 • kendo-SM i april-maj med klasserna lag (5-manna), herrar individuellt (18+), damer individuellt (18+), juniorer individuellt (14-17). Om juniorklass ej hålls är seniorklasserna öppna från 16 år.
 • naginata-SM i april-juni med klasserna engi (par) och individuell shiai. Även klasserna lag-shiai (3-manna) och rytmisk naginata kan ingå.
 • iaido-SM i maj med klasserna lag (3-manna), mudan (kyu), 1dan, 2dan, 3dan, 4dan, 5dan.
 • kyudo-SM i oktober-november med klasserna lag (3-manna) och individuellt. Tävlingsformen är kinteki.

Ytterligare detaljer finns i tävlingsreglerna för varje idrotts SM.

Graderingar

Svenska Kendoförbundet administrerar graderingar enligt de system som utfärdats av ZNKR/FIK (kendo, iaido, jodo), AJNF/INF (naginata) och IKYF/ANKF (kyudo). De olika förbunden har olika gränser för vilka grader som får utfärdas på nationell respektive internationell nivå. Mer information finns i graderingsreglerna.

 • kendo: kyu-graderingar arrangeras på klubbnivå, dan-graderingar upp till 5dan arrangeras regelbundet i Sverige. Även shogo-graderna renshi och kyoshi kan utfärdas nationellt, dock ej hanshi.
 • iaido: kyu-graderingar arrangeras på klubbnivå, dan-graderingar upp till 3dan arrangeras regelbundet i Sverige. Även shogo-graderna renshi och kyoshi kan utfärdas nationellt, dock ej hanshi.
 • jodo: kyu-graderingar arrangeras på klubbnivå eller nationellt, dan-graderingar upp till 3dan arrangeras regelbundet i Sverige. Även shogo-graderna renshi och kyoshi kan utfärdas nationellt, dock ej hanshi.
 • naginata: grader upp till 3dan får utfärdas nationellt, 4dan endast på VM, 5dan samt shogo-grader endast av All-Japan Naginata Federation.
 • kyudo: kyu-graderingar arrangeras nationellt, dan-graderingar endast internationellt genom All-Nippon Kyudo Federation.

Andra tävlingar

Andra tävlingar än SM arrangeras vanligtvis av enskilda klubbar. Undantaget är Svenska Cupen i kyudo som administreras av kyudo-ansvarig. Andra exempel på tävlingar som arrangeras regelbundet i Sverige är:

 • Stockholm Kendo Open (kendo) – vanligtvis i oktober.
 • Higashi Taikai (iaido) – vanligtvis i september.
 • Västra distriktsmästerskapen (iaido) – vanligtvis i januari. (Obs! DM är endast öppna för klubbar inom distriktet).

Regelverk för tävling och gradering