Klubbar

Våra medlemsklubbar

För en fullständig förteckning över Kendoförbundets medlemsklubbar med detaljerade kontaktuppgifter hänvisar vi till SBoKs officiella klubbregister som ni hittar på SBoK > Klubbar. Vi har även en karta med aktiva iaidoklubbar och en lista över aktiva kyudoklubbar som uppdateras manuellt av respektive artansvarig.