Klubbar

Våra medlemsklubbar

För en fullständig förteckning över Kendoförbundets medlemsklubbar med detaljerade kontaktuppgifter hänvisar vi till SBoKs officiella klubbregister som ni hittar på SBoK > Klubbar. Vi har även en karta med aktiva iaidoklubbar och en lista över aktiva kyudoklubbar som uppdateras manuellt av respektive artansvarig.

Ny klubb?

Klubbar som vill ansöka om medlemskap i Svenska Kendoförbundet måste göra detta genom SBoK/RF. Detta gäller både för redan SBoK-anslutna klubbar som utökar sin verksamhet och för helt nya klubbar. Ansökan kommer sedan att granskas av Kendoförbundets styrelse och i de flesta fall kommer vi att ta kontakt med ansökande klubb i detta steg. All information finns på SBoK > Klubbar > Medlemskap.

Bor du på en ort utan aktiv klubb och söker kontakt för att kunna komma igång med träning? I så fall rekommenderar vi dig att kontakta en närliggande klubb direkt alternativ kontakta relevant artansvarig för hjälp med vem du kan kontakta.

Startbidrag för nya klubbar

Sedan 2012-01-01 har nybildade klubbar möjlighet att ansöka om ett startbidrag på 500 kr från Kendoförbundet. Ansökan ska göras inom ett år från det att medlemskap i förbundet godkändes och görs till info@kendoforbundet.se (policy-dokument: Startbidrag klubbar).