Styrdokument för landslag

All landslagsverksamhet har styrdokument. Dessa finner du nedan. Varje år tas ett landslag ut, detta ska ratificeras vid ett styrelsemöte. Inför detta använder aktuell landslagsledning blanketten för ratificering av landslag. Ratificeringen behöver vara gjord innan den slutgiltiga anmälan (“final entry”) till EM/VM görs, helst innan föranmälan (“pre-entry”) görs för att säkerställa antalet landslagsdeltagare som ska anmälas.