För dig som ska gradera

Det mesta som rör hur graderingar går till och vem som får gradera beskrivs i graderingsreglerna för respektive art, du hittar dem längst ner på denna sida. På denna sida hittar du en översikt över det viktigaste att veta när du planerar att gradera till kyu-grad, dan-grad eller shogo-grad.

Gradera till kyu-grad

Gradering till kyu-grader sköts vanligtvis på klubbnivå, och behöver inte föranmälas till förbundet. Därför finns sällan information om kommande kyu-graderingar här på förbundets hemsida. Du kommer få ett graderingsunderlag att fylla i av den graderingsansvariga, antingen på plats eller i förväg. Efter avklarad gradering kommer en klubbrepresentant rapportera in din nya grad till förbundets graderingsregister (ej tillgängligt online). För juniorgrader (under 4kyu kendo/iaido/jodo eller under 5kyu naginata) är det dock din klubb som ansvarar för att hålla koll på din kyu-grad och de registeras alltså inte hos förbundet. Kyu-grader regleras av varje nationellt förbund för sig, och det är därför vanligtvis inte aktuellt att gradera till kyu-grad utomlands.

Gradera till dan-grad i Sverige

I Sverige arrangeras regelbundet dan-graderingar inom kendo, iaido och jodo. Dessa graderingstillfällen annonseras på Kendoförbundets hemsida, vanligen 2-3 månader i förväg med sista anmälningsdatum 1 månad innan själva graderingen. Dan-grader regleras på internationell nivå, och alla europeiska dan-grader i kendo, iaido och jodo är sökbara i Europeiska Kendoförbundets graderingsregister.

Om du vill gradera till 1 dan och har tagit 1 kyu utanför Sverige, eller till högre dan-grad och inte har dina tidigare grader i EKFs register (kendo, iaido, jodo), kontakta registeransvarig eller artansvarig så hjälper vi dig vidare.

Graderande till 1dan i kendo, iaido och jodo behöver lämna in två foton på sig själv (typ passfoto) i samband med graderingen. Notera att detta gäller för varje art separat, tar man 1dan i alla tre arter behöver man alltså lämna in två foton varje gång.

Dan-graderingar i kyudo och naginata behöver vanligtvis göras utomlands.

Gradera utomlands

Graderingstillfällen annonseras vanligen genom de europeiska/internationella förbunden och ibland även på Kendoförbundets hemsida. Anmälan till dan-gradering utomlands görs med blanketten” Gradering Utomlands” (kendo/iaido/jodo) som mailas till register@kendoforbundet.se med kopia till artansvarig minst en månad före det aktuella graderingstillfället. Observera att Kendoförbundet behöver göra anmälan via Europeiska Kendoförbundets anmälningssystem och därför behöver denna tid för att säkerställa att allt är klart i tid.

OBS! Ansökan till 1 dan i kendo, iaido eller jodo ska postas tillsammans med två foton till Registeransvarig Kendoförbundet (adress finns under Kontakt).

Ansökan till dan-gradering i kyudo görs med Internationella Kyudoförbundets blanketter, det finns en blankett för grader t o m 5dan, och en blankett för 6dan och upp (inklusive shogo). Dessa länkar går direkt till blanketterna på IKYFs hemsida och ska användas i första hand. I händelse av problem med länkarna finns blanketterna även här nedan, dock med risk för att blanketterna kan ha uppdaterats sedan de laddades upp här.

Kostnaden för din utlandsgradering betalas normalt till förbundets konto varpå förbundet betalar vidare till relevant internationellt konto. Eventuella avvikelser från detta meddelas av artansvarig. Samtliga dan-graderingsavgifter ska betalas innan evenemanget. Endast i undantag accepteras betalning på plats.

Efter lyckad gradering ska diplomkopia INTE sändas till registret.

För gradering i Japan inom ZNKR (kendo, iaido, jodo) gäller ytterligare regler angivna i dokumentet “Direktiv gradering utomlands”.

Ansöka om shogo-grad

Shogo-grad är en sorts hedersgrad som tilldelas den som utöver en hög teknisk kompetens även är en god förebild och aktivt arbetar för att främja sin art. De kallas ibland “lärar-grader” och är ett tillägg till utövarens dan-grad. Inom Kendoförbundets arter används tre olika shogo-grader; renshi, kyoshi och hanshi.

Svenska Kendoförbundet kan i dagsläget dela ut graderna renshi och kyoshi i kendo, iaido samt jodo. Kraven för att tilldelas shogo-grad i dessa arter beskrivs i Kendoförbundets shogo-regler (se längst ner på sidan). Den som anser sig uppfylla kraven ska skicka en skriftlig ansökan som visar detta till shogo@kendoforbundet.se. Ansökan granskas sedan av shogo-kommittén, som två gånger per år rekommenderar vilka ansökningar som ska godkännas. Det formella beslutet om godkännande eller avslag tas sedan av Kendoförbundets styrelse. Efter godkänd ansökan tillkommer en registreringsavgift på €100 som betalas av den ansökande till Svenska Kendoförbundet för vidareförmedling till Europeiska Kendoförbundet.

Shogo-grad i kyudo söks med IKYFs blankett som du hittar under rubriken Gradera utomlands högre upp på denna sida.