Om Svenska Kendoförbundet

Svenska Kendoförbundet är det svenska specialidrottsförbund (SF) som administrerar, organiserar och främjar de japanska vapenkampkonsterna kendo, iaido, jodo, naginata, kyudo samt relaterade koryu budo. Svenska Kendoförbundet är ett underförbund till Svenska Budo och Kampsportsförbundet (SBoK) samt en del av Riksidrottsförbundet (RF).

Internationella förbund

Internationellt är vi medlemmar av European Kendo Federation (kendo/iaido/jodo), European Naginata Federation samt European Kyudo Federation som i sin tur tillhör International Kendo Federation (FIK), International Naginata Federation respektive International Kyudo Federation (IKYF). Dessa organisationer är affilierade med de japanska förbunden All Japan Kendo Federation (AJKF/ZNKR), All Japan Naginata Federation respektive All Nippon Kyudo Federation.

Svenska kendoförbundet välkomnar och organiserar även klubbar inom våra medlemsidrotter med andra förbundsaffilieringar än de som nämns ovan, men administrerar endast graderingar och liknande inom de förbund som vi är medlemmar hos.