Iaido-klubbar

Kartan nedan visar de iaido-klubbar i Sverige som är anslutna till Svenska kendoförbundet. Färgkodningen är ett försök att visa vilka klubbar som tränar inom samma eller närliggande traditionella stilar (koryu iai). Klubbar med en stjärna tränar även ZNKR iai, den gemensamma stil som Svenska kendoförbundet administrerar graderingar och tävlingar inom. Klubbar som ej tar emot nybörjare visas endast med en liten prick. Informationen i kartan uppdaterades senast i april 2024.