20180907

Alltmedan det för många enbart är valet som är aktuellt så har vi i kendoförbundet något än mer intressant att se fram emot. Den kommande veckan går VM i Kendo av stapeln i Korea, och våra landslagsmedlemmar är väl förberedda för att ta sig an de andra lagen.

I Styrelsen så har vi de senaste åren gått över till att ha färre fysiska sammanträden vilket sparar små men nödvändiga delar av våra medel, som vi istället kan lägga på att ha en korrekt representation vid internationella evenemang. Närmast i tiden ligger just VM i Kendo. Samma vecka håller såväl Europeiska som det Internationella Kendoförbundet sina respektive årsmöten (General Assembly) och jag ser fram emot att träffa såväl gamla som nya vänner från alla de  länder som deltar.

Flera medlemmar i kendolandslaget är redan på plats, först träning i japan och sedan vidare till Korea för att delta i årets tävlingar. Motivationen är på topp och Sverige kommer säkerligen prestera bra även i detta års tävlingar.

Sist men inte minst så vill jag tacka alla våra tränare och klubbansvariga ute i landet som gör ett hästjobb med att driva våra arter framåt. Vare sig det är Kendo, Naginata, Jodo, Iaido eller Kyudo, så står vi starka tekniskt i internationella tävlingar, mycket tack vare era insatser ute i klubbarna. Få andra idrotter har den disciplin och fokus som våra utövare har. Få andra idrotter tar regelbundet med sig medaljer hem så som vi gör.

Mvh
Jimmy