Domarläger i Skellefteå

Det årliga domarseminariumet med Mats Wahlqvist hålls detta år i Skellefteå, helgen 7-8 november.
Pga utrymmesbrist riktar sig detta läger främst till norrlandsklubbarna, med minst 2 dan, samt sörlänningar med minst 3 dan.
Förändringar från förra årets upplägg blir att vi stryker medverkan av lägre graderade shiai-sha, lägerdeltagarna får alternera som tävlande.
Lägret är gratis detta år, stort tack till Shimbukan för detta!
Föranmälan krävs dock, sista anmälan är den 2/11.
Schema mejlas ut till anmälda, några dagar före lägret.

2015-08-15

Det har varit en intensiv tid sedan årsmötet. Styrelsen har haft möten och fortsatt arbetet med att uppdatera alla våra dokument. Ett arbete som både är en rutinåtgärd och en nödvändighet då vi kontinuerligt för in förbundsarbetet i den digitala världen. Därmed måste alla dokument uppdateras i sina instruktioner och hänvisningar och hur de relaterar till andra dokument. Vi ber både om tålamod då dokument inte stämmer med hur det ska vara och att ni informerar oss då ni finner felaktigheter. Vår omvärld består både av organisationer som ligger före oss i digitaliseringen och andra som fortfarande vill ha allt på papper. Vi vill kunna hantera bägge världar gentemot våra moderförbund.

Hemsidan struktureras om och uppdateras allteftersom ny behov uppstår och information efterfrågas. Även här uppskattas all input. Skicka den gärna till webmaster@kendofobundet.se eller info@kendoforbundet.se.

Kendo VM i Japan var en stor händelse (mer om detta finner ni från Kendoansvarig) komplett med jordbävningar bland alla andra utmaningar. Framför oss har vi nu att vi är värdar för Jodo EM i Falkenberg (18-20/9), ett arbete där många i styrelsen, nästan alla jodoutövare och även ett flertal som inte utövar idrotten jobbar långa dagar med att färdigställa allt. Stor eloge och tack till er alla !!

Ingen ”Ordförande har ordet” är väl komplett utan en liten moralkaka:

Vid årsmötet var det endast 3 (TRE!) klubbar som var närvarande – en demokrati fungerar inte om inte dess medlemmar deltar.

Endast ett fåtal klubbar hade besvarat valberedningens uppmaning (stort tack till er som jobbade intensivt med detta!) att fylla i nomineringslistorna. Detta är ett problem. Jag vill starkt be er att fylla i nomineringarna. Det handlar inte bara om att ställa nya personer till förfogande utan är även ett utryck för ert förtroende för de som ev redan sitter i styrelsen. Om ni inte ens vill ange dem för omval kan vi börja undra om ni har förtroende för oss? Detta kan i värsta fall kan medföra att de inte ställer upp för omval!

Vi fick inte heller någon kandidat för kassörsposten för 2015. Ingen styrelse, inget förbund, inget landslag, kan fungera utan kassören. Detta var en skandal. Ingen i styrelsen vill fortsätta utan att kunna jobba, men tack vare Sida Yins stora engagemang ställde han upp som kassör tillfälligt. Detta möjliggjorde att vi kunde börja verksamhetsåret med en komplett styrelse. Det utlovades att en ny kandidat skulle dyka upp under året. Ingen har ännu hört av sig dock. Vi ber er alla se efter bland er om det inte kan finnas någon som kan kliva in i den rollen, både som adjungerad under 2015 och med mål att fortsätta under 2016. Om ni inte gör detta riskerar ni att bränna ut alla era fantastiska företrädare som nu arbetar dubbelt/trippelt med att göra det arbete som är en förutsättning för att klubbar och landslag ska kunna finnas och fungera inom de ramar som dikterats för oss av RF.

Väl mött och med en önskan om fortsatt sommarväder ett tag till/ Anette

DANGraderingar utomlands 2016

För dangradering utomlands, kom ihåg läsa Direktiv för Gradering utomlands och att skicka in ansökan om att gradera i god tid! (Länk till blankett samt direktiv finns under Gradering/Gradering Utomlands). Försenade ansökningar behandlas inte så dubbelkolla gärna att den kommit fram. Ansökan skickas alltid till register@kendoforbundet.se

Kendo:
*1 – 5 Dan, 19 Juni 2016 i Tyskland
*1 – 5 Dan, 22 Augusti 2016 in Chisinau, Moldavien
*1 – 5 Dan, 02 Oktober 2016 in Belgrad, Serbien
*1 – 7 Dan, 17 Juli 2016 in Budapest, Hungary

Iaido:
*1 – 7 Dan, 29 May 2016 in Modena, Italy.
För mer info se Iaido_Modena_20160529.
För anmälan till 6-7 dan gäller sista dag 2016-05-10
*1 – 7 Dan, 20 November in Budapest, Hungary
För anmälan till dangradering gäller sista dag 2016-11-01 för inskickad ansökan till register@kendoforbundet.se

Jodo:
*1 – 7 Dan 25 September i Magglingen, Schweiz.
*1 – 5 Dan 26 Maj i Villingen, Tyskland.