Val av ledningen för Kendolandslaget

11-13 april tävlar Kendolandslaget i EM, som denna gång hålls i Clermont-Ferrand, Frankrike.
Därefter tar den treåriga mandatperioden slut för hela landslagsledningen.
Vi har den senaste perioden haft en lösning med en coach för hela landslaget samt en manager och en assisterande manager.
Förbundet vill gärna dock se/få in förslag på coacher till antingen herr- eller damlaget, arbetsbördan kan bli för stor på bara en coach.
Då nuvarande lednings mandatperiod tar slut direkt efter EM behöver vi få förslag så fort som möjligt, helst ska ny ledning väljas innan sommaren så sista nomineringsdag blir 30 april.
Vem som helst får nominera sig själv men om du har förslag på någon annan person så vill vi att er klubbledning står för denna nominering.
Mejla in er nominering till kendo@kendoforbundet.se eller ta kontakt med din klubb.

Manager:
Assisterande manager:

Coach (herr):
Coach (dam):