Styrelsemöte

Styrelsemöte på distans. Eventuella motioner till styrelsen bör inkomma i god tid före mötet.

Styrelsemöte

Styrelsemöte på distans. Eventuella motioner till mötet bör inkomma i god tid innan mötet.