Vi försöker i den mån vi hinner uppdatera kendoförbundets information men rekommenderar er alla att följa denna sida hos SBoK som dagligen uppdateras : Idrott och coronavirus. Svenska Kendoförbundet följer strikt alla rekommendationer från SBoK, RF och naturligtvis Folkhälsomyndigheten.

Alla tävlingar, läger och graderingar, nationella och lokala/regionala under vår och sommar, är härmed framskjutna och/eller inställda, tills dess situationen ändras.

Så som rekommendationerna ser ut nu så rekommenderar vi i kendoförbundet att våra klubbar ställer in inomhusträning tills vidare. Om ni bedömer att ni även fortsatt kan träna inomhus så sker det på klubbens initiativ.
Folkhälsomyndigheten och SBoK är tydliga med att om träning utomhus är möjlig så bör den utföras utomhus.

För de som väljer att fortsätta träna inomhus skall följande åtgärder från myndigheterna tas i beaktande: Information till träningsanläggningar

Vi från förbundet följer situationen och kommer så fort något ändras kommunicera detta till er i klubbarna.

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten:
– Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks
– Träna utomhus när så är möjligt
– Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
– Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
– Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Frågor kan med fördel riktas till förbundets ordförande eller era respektive artansvariga i styrelsen.

Jag går att nå på 0703353122 samt ordforande(a)kendoforbundet.se

Jimmy Thorsell
Ordförande Svenska Kendoförbundet