2020-07-06 Riktlinjer Covid-19

Senast uppdaterad: 2020-07-06, 2020-06-16, 2020-06-11, 2020-06-02, 2020-09-01

2020-09-01: Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer och så även Riksidrottsförbundets kvarstår. Folkhälsomyndigheten öppnar upp för användande av munskydd i fler fall än de specifika som tidigare beslutats om, men den primära metoden för reducering av smittans spridning är alltjämt att hålla avstånd, i de fall där så ej kan göras rigorösa kontroller av hälsa hos deltagande utövare och där utökad smittrisk finns, såsom exempelvis kiai, låta bli att använda kiai eller likvärdig åtgärd. Kendoförbundet väljer i detta fall att även fortsättningsvis förespråka användning av munskydd vid kendo då vi bedömt möjligheten att ej använda kiai vid träning/tävling som orealistisk och munskydden ger en om ej likvärdig så förvisso närliggande nivå av skydd mot smittspridning från asymptomatiska smittkällor. Kendoförbundet håller sig uppdaterat om aktuell forskning och rekommendationer och det är vår fortsatta förhoppning att vi under nästa år kommer kunna återgå till mer normala former av träning i alla förbundets arter.

2020-07-06: Utförligare Tränings- och tävlingsregler för Kendo och Naginata återfinns i separata inlägg.

Vi försöker i den mån vi hinner uppdatera kendoförbundets information men rekommenderar er alla att följa denna sida hos SBoK som dagligen uppdateras : Idrott och coronavirus. Svenska Kendoförbundet följer strikt alla rekommendationer från SBoK, RF och naturligtvis Folkhälsomyndigheten.

Alla tävlingar, läger och graderingar, nationella och lokala/regionala under vår och sommar, är framskjutna och/eller inställda.
Kendoförbundet följer utvecklingen i Europa och har en dialog med EKF om de internationella tävlingarna. I Dagsläget är samtliga EM inställda.
För tävlingar i Sverige gäller från den 14 Juni följande kompletterande regelverk även för Kendoförbundet.
https://www.budokampsport.se/2020/06/11/riktlinjer-for-tavling-och-traning-med-restriktioner/

Så som läget ser ut nu så rekommenderar vi i kendoförbundet att våra klubbar undviker inomhusträning tills vidare. Om ni bedömer att ni även fortsatt måste träna inomhus så sker det på klubbens initiativ.

Förbundet rekommenderar att ni vid träning håller avstånd på minst två meter. I de fall ni i er klubb tränar närmre, i exempelvis Kendo och naginata, skall mask användas enligt de riktlinjer förbundets styrelse antagit 2020-07-04.

Artspecifika riktlinjer och krav
Naginata: Riktlinjer – träning naginata
Kendo: Riktlinjer – träning kendo
Kyudo: Tänk extra mycket på att minska eventuell trängsel vid hikae. Kom ihåg att inte ta på eller använda varandras utrustning, håll god handhygien, stanna hemma vid minsta symptom och använd handsprit innan och efter yatori. 

För de som väljer att fortsätta träna inomhus skall även följande åtgärder från myndigheterna tas i beaktande: Information till träningsanläggningar

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till idrotten säger alltjämt att idrottsföreningar ”när det är möjligt bör hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus”.

Folkhälsomyndigheten har i dialog med RF förtydligat att det innebär att när det inte är möjligt att bedriva idrott utomhus får verksamheten bedrivas inomhus.

De sammantagna förbud, allmänna råd, rekommendationer från Sveriges regering och Folkhälsomyndigheten som idrottsrörelsen ska följa från är fortsatt:

Förbud efter beslut från regeringen att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som gäller hela det svenska samhället där det gäller att hålla avstånd från varandra.

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten specifikt till idrottsrörelsen vid arrangemang av tävlingar och matcher:

– Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

–  Genomför en riskbedömning

– Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter

– Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

– Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.

Frågor kan med fördel riktas till förbundets ordförande eller era respektive artansvariga i styrelsen.

Ordföranden går att nå på 0703353122 samt ordforande(a)kendoforbundet.se

Jimmy Thorsell
Ordförande Svenska Kendoförbundet