Rapport: Årstämma 2020

Den 7e Juni genomförde Svenska Kendoförbundet sin årsstämma.
Med god hjälp av SBoK och under ledning av vår mötesordförande Leif Sunje så tog deltagarna sig igenom stämman med minimalt tekniskt strul.

Mötet genomfördes via plattformen Easymeet som fungerade utmärkt för den typ av möte som vi genomförde.

Till Styrelse valdes

Ordförande: Jimmy Thorsell (omval, 2år)
Kassör: Anna Thelander (nyval)
Sekreterare: Martin Ledin (omval, 2 år)
Ledamot Kendo: Stefan Svensson (vald tidigare år)
Ledamot Naginata: Kirsi Höglund (omval, 2 år)
Ledamot Kyudo: Linda Wohlin (omval, 2 år)
Ledamot Jodo: Jesper Waldeståhl (omval, 2 år)
Ledamot Iaido: Caroline (vald tidigare år)

Som revisorer omvaldes Jonas Karlberg och Joel Bergmark

Till Valberedning valdes Amanda Gydemo Östbom som sammankallande och Isak Rubensson som ledamot. En plats vakantsattes tills vidare då inga ytterligare förslag inkom under mötet.