Dokument

Styrdokument Kendoförbundets styrelse:
Organisationsplan 2014
Stadgar Kendoförbundet (2016)

Idrottsspecifika:
(Kendo) Uttagningsregler Kitamoto 2014
Styrdokument Artkommitte

Ekonomi/blanketter:
Uttag av förskott (textdokument)
Uttag av förskott (PDF)
Kombiblankett (excel)

Information om budopass:
Budopass informationsskrift

Stöddokument för den som önskar att arrangera SM
Att arrangera SM – tips och mall för ansökan

Tävlingsregler samt Direktiv för Landslag finner du under rubriken TÄVLING
Graderingsregler finner du under rubriken GRADERING