Stockholm Kendo Open 2013

FSKA inbjuder till årets upplaga av SKO, välkomna till Löthallen i Sundbyberg, helgen den 26-27 oktober.

I samband med tävlingen arrangerar förbundet en gradering 1-3 dan. Anmälningsformulär finns här och information kring graderingen finns på tävlingens hemsida, sista anmälningsdag för graderingen är den 22 september.

SKO kommer ha tävlan i fem klasser: Junior, Kyu, Ladies och Dan på lördagen och en 3-persons lagtävling på söndagen efter graderingen. Mer information samt anmälan till tävlingen finns på www.fska.se/sko, sista anmälningsdag för tävlingen är den 19 oktober.