Kyudo

Kyudo är konsten att skjuta med den japanska asymmetriska pilbågen. Ursprungligen tränades bågskyttet för att användas i strid och bågen fick sin speciella form därför att man ville kombinera långbågens styrka med kortbågens smidighet. Redan på 1500-talet började dock de japanska pilbågarna ersättas av skjutvapen i strid, och kyudon var på sätt och vis kanske den första kampkonsten att istället utvecklas till en grund för personlig utveckling. Idag tränar man kyudo för att komma i balans och harmoni. I Japan är kyudo en populär idrott på högskolor och universitet eftersom den anses skärpa sinnet.

Träningen

Kyudo
Träningsskytte mot makiwara på nära håll är en viktig del av kyudo. Foto: Peter Sjödin

All kyudo-träning utgår från kyudo-skyttets åtta steg (hassetsu), och som nybörjare börjar man ofta med att träna dessa rörelser helt utan utrustning. Därefter tränar man med en slags attrapp som kallas gummi-båge (gomu yumi) innan man fortsätter till den riktiga pilbågen (yumi). Skyttet tränas sedan mot antingen en makiwara, en slags höbal som man skjuter mot på nära håll, eller en mato, en 36 cm stor måltavla av papper som ska träffas på 28 meters avstånd. Det finns också en mer ovanlig skytteform där man skjuter mot en större måltavla på 60 meters avstånd, enteki.

Till skillnad från många andra kampkonster kan kyudon inte skryta med en stor bredd av tekniker, utan här ligger istället allt fokus på att gå på djupet och hitta vägen till ett inre lugn och harmoni. På så sätt kan man aldrig bli fullärd inom kyudo, att pilen träffar tavlan är bara vad som syns på ytan och vägen fortsätter alltid.

Kyudons filosofi

Målet för kyudo är sanning, godhet och skönhet. Sanningen går inte att dölja, pilen flyger rakt mot tavlan. Genom bågens beteende, strängljudet och pilens möte med målet, studerar man vägen mot sanning. Godhet är att i varje situation bevara sitt lugn, vara samlad och visa andra respekt genom etikett, vare sig man träffar eller missar. Skönhet består av det estetiskt tilltalande i det visuella, men också i att sanningen uttrycks genom godhet.

Kanske kan man inte förbättras tekniskt, men mentalt kan man alltid bli bättre. Att träffa tavlan med rätt teknik och rätt sinnelag är viktigare än att enbart träffa tavlan. Detta skiljer kyudo från västerländskt bågskytte. Ordspråket säger: ”Att skjuta med teknik förbättrar skyttet, att skjuta med sinnet förbättrar människan.”