Årsstämma 2023

Vi hoppas att alla Kendoförbundets medlemsklubbar har nåtts av kallelsen till årets årsstämma som hålls på World Trade Center i Stockholm lördagen 25 mars kl 10:00. Alla dokument inför stämman finns nu på plats under Om SKF > Dokument > Årsstämmor, och kommer snart även upp på SBoKs årsmötesöversikt. Vi vill särskilt påminna er om att se till att förbereda era fullmakter i tid, så att så många närvarande som möjligt har rösträtt för sina klubbar.