Årsstämman 2022 är avklarad!

Idag den 10 mars har Kendoförbundets årsstämma avhandlats digitalt över Easymeet. Trots de nu sedvanliga inloggningsproblemen i början av mötet blev det ett ganska kort och smidigt möte. Förbundsstyrelsen tackar avgående jodoansvarig Jesper Waldestål för sitt arbete för förbundet och välkomnar två nya ledamöter till styrelsen: Ambjörn Holmkvist till posten som kendoansvarig ledamot (tidigare vakant) och Martin Paganini till posten som jodoansvarig ledamot. Varmt välkomna till styrelsen!

I övrigt omvaldes ordförande Jimmy Thorsell, sekreterare Martin Ledin, kyudoansvarig Linda Wohlin samt naginataansvarig Kirsi Höglund för ytterligare två år på sina poster. (Kassör och iaidoansvarig är uppe för omval först nästa år.) Även valberedningen och revisorerna omvaldes för 2022.