Iaido och Jodo läger i Magglingen

Den 24-27 april 2014 hålls ett iaido och jodo läger i Magglingen, Schweiz.
Graderingar upp till 4dan hålls för båda arterne, 25/4 för jodo och 27/4 för iaido.
Se inbjudan här.