Shindo Muso Ryu läger i Stockholm

Stockholms Jodokai inbjuder till:

Läger i Shindo Muso Ryu Jodo och dess anslutna arter

Lördag söndag, 10 – 11 oktober, kl 10 till 15.
Nybohovsskolan, Liljeholmen

En dag 300 kronor, båda dagarna 500 kronor, betalas på plats eller till PG 774662-1.

Anmälan till jodokai@comhem.se eller på Facebook