Gradering kendo till och med 1 kyu, IKSU kendo 28-29/5

IKSU kendo kommer att anordna gradering till och med 1 kyu helgen 28-29/5. Graderingen sker på söndagen 29/5 med start kl. 13.30 i salen Rom, på anläggningen IKSU Sport. Salen är tillgänglig för uppvärmning och förberedelse från och med kl. 13.00.

Graderingen kommer föregås av en förberedande träningsdag under lördagen med start kl. 09.30. Räkna med en heldag. Närmare detaljer kommer längre fram. Vi kommer att vara i salarna Manchester och Newcastle på IKSU Sport.

Avgiften för gradering till 5 kyu (första gradering för den som är under 13 år) är 20 kronor. För gradering 4-1 kyu är avgiften 150 kronor. Betalning sker efter genomförd och godkänd gradering. Det förberedande lägret är avgiftsfritt men deltagarna får stå för lunch själva.

Anmälan görs till info@iksukendo.se. Sista datum för anmälan är 8/5.