Kitamoto 2016

ZNKR inbjuder till 2016 Foreign Kendo Leaders’ Summer Seminar (se inbjudan).
Lägret är till för kendotränare och hålls i Kitamoto 22-29/7 2016.
ZNKR står för lägerkostnaden, boende och mat, samt 5000 yen för resor inom Japan.
Deltagare får stå för resten själva.

Krav för att få söka är:

Sökande skall ha lägst 3-dan kendo vid ansökningstillfället.

Sökande skall vara lägst 25 år vid tillfället för lägret.

Sökande skall vara aktiv som tränare/ledare inom svensk kendo.

Sökande skall ha tillhört en Svensk kendoförening de senaste 3 åren

Uttagskriterierna finns här.

Kendoförbundet ska ha in ansökan klubbvis, senast 2016-01-08.
Anmälan ska innehålla:
Förnamn
Efternamn
Kön
Födelsedatum
Grad
Adress
Telefonnummer
Epostadress

Skicka ansökan till kendo@kendoforbundet.se