Problem att nå EKFs server (löst)

Tidigt på morgonen den 22 mars skedde en vattenläcka i en serverhall i Strasbourg, och Europeiska Kendoförbundets server ligger just nu nere till följd av detta. Vi hoppas att den ska vara uppe så snart som möjligt igen.

Uppdatering 2024-03-23: servern är uppe igen och allt ska fungera normalt!