Hälsningsbrev från ny Kyudoansvarig

Hej!

På senaste årsmötet i Kendoförbundet valdes jag av stämman att överta rollen som stilartsansvarig för kyudo i Sverige, efter Sara Westlin som är nybliven mamma. (Grattis Sara!) Jag tackar för förtroendet, och jag ska göra mitt bästa för att fortsätta det fina arbete Sara har påbörjat under det gångna året.

Det jag främst vill arbeta för är att understödja och bredda det fina samarbete vi har fått igång mellan klubbarna i och med med de nya nationella seminarierna och gemensamma kyugraderingarna. Eftersom vi är en så liten art är det viktigt att vi samarbetar och träffas och tränar tillsammans så ofta som möjligt, så att vi kan utbyta och sprida våra kunskaper så effektivt som möjligt. Vi har haft en mycket glädjande utveckling i svensk kyudo det senaste året, med flera nya klubbar och många nya medlemmar, och det är viktigt att dessa nya klubbar och respektive klubbinstruktörer erbjuds stöd i sin utveckling så att de kan sprida sina kunskaper vidare till sina medlemmar.

Jag tycker alltså det är särskilt viktigt att vi alla aktivt uppmuntrar våra medlemmar att delta på alla seminarier som bjuds. Dels de nationella, som roterar mellan klubbarna och leds av inhemska instruktörer, och förstås framför allt de internationella/skandinaviska som leds av Dolphin sensei, svensk kyudos huvudinstruktör, eftersom det är på dessa vi får lära oss hur det verkligen ska gå till av en riktig mästare. Ingen svensk kyudoka bör missa chansen att delta på ett seminarium med Dolphin sensei.

Vi har även fått igång SM igen, med den äran, och har även en ny ansvarig coach/manager för landslaget. Även på tävlingssidan ser det alltså lovande ut, och jag ser också gärna här en utveckling mot att ett deltagande på SM och andra tävlingar blir en lika naturlig och emotsedd händelse som seminarierna – ett fint tillfälle att träffas i all vänskaplighet och göra sitt bästa under en dag, alla efter sin egen förmåga. SM är även ett bra tillfälle att visa upp kyudo för allmänheten i stort som en officiell begivenhet. Det senaste SM:et i Uppsala blev mycket lyckat, och om evenemanget växer med fler deltagare från fler klubbar kommer det bara att bli än mer givande.

Jag vill också att vi fortsätter samarbetet i kyudokommittén, som också kom igång igen under förra året, som ett forum där vi gemensamt kan diskutera frågor som rör all svensk kyudo. Jag ser gärna att vi har representation från samtliga klubbar i kommittén, och jag kommer därför att gå ut med ett separat mail lite senare där klubbarna kommer att ombedjas nominera representanter till kommittén.

Med en önskan om ett givande kyudoår!

Knut Högvall