In memoriam: Arne Högberg

Det är med sorg vi måste meddela att Arne Högberg har gått bort den 28 augusti 2023, efter en tids sjukdom. Arne blev 67 år gammal.

Han började sin kyudoresa 2007 hos Kenshou kyudo kai i Stockholm och tog sin 1 dan i Tokyo 2010.

Arne var en uppskattad medlem i Seikyukai kyudoförening, där han varit medlem sedan 2011 och har sedan dess varit aktiv i tävlingar och träningsläger både på hemmaplan och internationellt. Han har även varit väldigt engagerad i föreningen och suttit i styrelsen i många år. Arne klarade sin 3 dan shinsa år 2016 i Nagoya.

I oktober 2017 deltog vi i den första Baltiska tävlingen i Vilnius i Litauen och vi återvände med Arne som guldmedaljör. Året därpå, 2018, deltog Arne i VM-landslaget i Tokyo och där vi bland annat fick träffa den japanska prinsessan Takamado.

Arne har även haft förbundsuppdrag som landslagscoach i flera år. 

Vi tackar för hans insatser i utvecklingen av kyudo i Sverige och våra tankar är hos hans familj.

Tänk gärna på Hjärnfonden.


VM i Tokyo 2018 / World Cup in Tokyo 2018

First place in the 1st Baltic Taikai 2017
Vilnius, Lithuania

In English:
It is with sadness that we have to announce that Arne Högberg has passed away on August 28, 2023, after a period of illness. Arne was 67 years old.

He began his kyudo journey in 2007 at Kenshou kyudo kai in Stockholm and took his 1 dan in Tokyo in 2010.

Arne was a valued member of the Seikyukai kyudo association, where he has been a member since 2011 and has since been active in competitions and seminaris both nationally and internationally. He has also been very involved in the association and was a member of the board for many years. Arne passed his 3 dan shinsa in 2016 in Nagoya.

In October 2017, we participated in the first Baltic Taikai in Vilnius, Lithuania, and we returned with Arne as the gold medalist. The following year, in 2018, Arne participated in the national team in the World Cup in Tokyo and where we got to meet, among other things, the Japanese princess Takamado.

Arne was also the national team coach for several years.

We thank him for his efforts in the development of kyudo in Sweden and our thoughts are with his family.