KYUDO: Nordiskt seminarium på Lillsved, 7-8 oktober 2023

Issha Kyudo Kai inbjuder till Nordiskt Seminarium på Lillsved 7-8e Oktober.

Inbjudan har skickats ut till samtliga kyudoklubbar.

Anmälan och betalning görs klubbvis till Issha Kyudo Kai senast 24e September.