Kyudo: sammanfattning Nordiska kyudo seminariet på Lillsved, 7-8 oktober 2023

Tack för en fantastisk helg!

Det andra nordiska kyudo seminariet för i år hölls ute på vackra Lillsved Folkidrottshögskola, 7-8 oktober 2023. Seminariet leddes av Gérald Zimmermann, Kyoshi 6 dan från Schweiz.

Stort tack till Issha Kyudo Kai för ett väl genomfört arrangemang och värdskap.

Vi blev totalt 22 deltagare från Sverige och Island. Deltagare från samtliga fem klubbar i Sverige var representerade. Helgen började med en ite gyusha, följt av en föreläsning i ämnet Sanmi-ittai. Ett ämne som följde oss genom hela seminariet. Det var ett intensivt seminarium med mycket träning och mycket ny kunskap att implementera och förfina.

Stort tack till alla er alla deltagare för er hängivenhet, keiko, fokus och er målmedvetenhet.

Ser fram emot att träffa er alla igen, nästa gång!