O’Brien sensei avliden

Europas högst graderade och mest meriterade kyudoka, Liam O’Brien sensei 7 dan kyoshi, gick bort fredagen den 28 augusti 2015 vid en ålder av 69 år.

O’Brien sensei var ett stort stöd för svensk kyudo, och det var genom hans försorg som Sverige tilldelades sin nuvarande shidosha, Ray Dolphin sensei 6 dan kyoshi. Men även för kyudovärlden i stort var O’Brien sensei, och han kommer att förbli, en stor influens, då det var han som översatte den japanska kyudohandboken till engelska. Inga översättningar till andra språk har tillåtits från Japan, och orsaken är säkerligen att O’Brien sensei efter att ha bott i och tränat kyudo under 11 år i Japan ansågs ha tillräcklig insikt i kyudons innersta väsen för att kunna göra originalet rättvisa.

Svenska Kendoförbundet, kyudons artansvarig, shidoiinkai och samtliga svenska kyudoklubbar och kyudoutövare sänder sitt deltagande till O’Brien senseis familj och vänner, samt till det engelska förbundet, för vilka förlusten är än större.