2020-07-06 Riktlinjer Naginata Covid-19

Riktlinjer för naginataträning och -tävling med anledning av Covid-19

Dessa riktlinjer gäller från och med 2020-07-06 tillsvidare eller till dess att Svenska kendoförbundet meddelar om något annat.

Dessa riktlinjer och krav är baserade på de resultat för minskad smittspridning av Covid-19 för kendo som redovisas i artikeln Infection Prevention Guidelines Regarding Masks på All Japan Kendo Federations hemsida.

Vid alla aktiviteter, träning såsom tävling, gäller 

  • att utövare ska bära mask (se kompletterande information kring mask nedan) om det är fler än en utövare. Det omfattar alla aktiviteter såväl med som utan rustning. Vid aktiviteter med rustning skall mask bäras under hjälmen.
  • att utövare inte får låna varandras utrustning (t.ex. naginata, rustning, tenegui, vattenflaskor etc.) Om klubbmedlemmar lånar naginata av klubben bör den märkas upp så att alla använder samma naginata varje träning eller om flera personer använder samma naginata vid olika pass, ska naginatan torkas av både före och efter varje pass.
  • att utövare ska följa Folkhälsomyndighetens och Svenska Budo och kampsportsförbundets rekommendationer vad gäller större samlingar, avstånd mellan personer och om att komma ombytt till träningen.

Förtydliganden kring masker och hur de skall användas

  • Med ”mask” avses här något som täcker och har kontakt med munnen, såsom engångsmasker, ansiktsmask, munskydd, kirurgisk mask etc.
  • Ett visir är ett skydd (ofta i klarplast) som fästs på insidan av hjälmen. Ett visir är inte en mask och ersätter inte kravet på mask. Däremot kan ett visir gärna användas tillsammans med en mask, som då rekommenderas täcka såväl mun som ögon för att utgöra bäst skydd.
  • En mask skall täcka minst munnen, men gärna näsa och mun. Tester har visat att det inte är någon större skillnad på droppsmitta om näsan inte är täckt med mask. Därför, om andningsproblem uppstår är det tillåtet att ha näsan utanför masken. Masken behöver inte sluta helt tätt – kravet är dock att masken alltid sitter på plats framför munnen för att fånga salivdroppar och att masken har kontakt med ansiktet i största möjliga mån möjligt. 
  • En mask kan vara av många olika material. Masker avsedda för sjukvården är ofta tillverkade av annat material än tyg och anses hindra droppsmitta mer effektivt än masker gjorda av tyg. Dock har tester visat att masker av tyg reducerar droppsmitta tillräckligt effektivt för att tillåtas i detta sammanhang. Huvudmålet med masken är att hindra salivdroppar från munnen som kan komma från kiai och verbal kommunikation.

Det går också bra att tillverka en egen mask gjord från en tenegui. (Se instruktioner på sidan 10: https://www.kendo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/06/Guidelines_for_Preventing_the_Spread_of_Infections_with_the_Resumption_of_Interpersonal_Keiko-Taijin-teki-keiko.pdf