Kallelse årsmöte 2017 Kendoförbundet

Årsmöte kommer att hållas den 25 mars 2017 kl 10 i World Trade Center, Stockholm.

Se kallelse och föredragningslista  här: 3,7 – Kallelse och föredragningslista 2017

Årsmöteshandlingar kommer att läggas upp på hemsidan från den 11 mars, se “Stämma 2017” i menyn.