Författare: ordförande

Jimmy Thorsell - Ordförande för Svenska Kendoförbundet.