In memoriam: Solveig Malmkvist Bennerström

(Eng. version follows below the picture)
Det är med stor sorg vi måste informera om att Solveig Malmkvist Bennerström denna höst gått bort.
Solveig var främst känd för sina insatser i svensk judo men för oss i Kendoförbundet förblev hon alltid en förebild bland kendoka. Som den första kvinnan att delta i kendo-VM 1970 var hon före sin tid, alltid ett föredöme som öppnade dörrar åt de som kom efter. Senast i juni detta år förärades hon som första kvinna i Norden 7 dan i judo. Detta blev kulmen på hennes judokarriär där hon 1962 som första kvinna i Sverige börjat träna. In i det sista var hon en förebild för oss alla och utgjorde en modell för det livslånga tränande lärande som vi inom budo så gärna talar om.

När Solveig 1971 valdes in som ordförande i Kendosektionen banade hon även där vägen för framtiden som den första kvinnliga ordföranden för ett lands kendo. När hon 90 år gammal nu somnat in så är det i en värld där de flesta europeiska länder har damlandslag i kendo, och där du oavsett funktionshinder, kön eller ålder kan träna såväl kendo som judo, karate och jiu-jitsu. En värld som är lite bättre tack vare Solveig och de andra som gått i bräschen för att vi alla ska kunna träna.

Våra tankar går till hennes närmaste.

Solveig som svensk fanbärare vid det första kendo-VM:t i Tokyo 1970.
Solveig holding the Swedish flag at the first WKC in Tokyo 1970.

It is with great sadness that we must inform you that Solveig Malmkvist Bennerström passed away this autumn. Whilst she was mostly known for her efforts within the Swedish judo community, she had also been a long-standing role model for Swedish kendoka. As the first woman to compete in the World Kendo Championships in 1970 she was ahead of her time and somehow who opened doors for others. As recently as of June this year she became the first Nordic woman to be awarded judo 7dan. This was the ultimate peak of her judo career, after starting as the first female judoka in Sweden in 1962. Until the end, she was a role model to us all and a living example of the life-long learning that we value highly as budoka.

When Solveig was elected as president of the Kendo Section (which later became the Swedish Kendo Federation) she was a ground-breaker also in that context, as the first female president of a national kendo body. At the time of her passing at 90 years of age, we live in a world where most European countries now have women’s national kendo teams, and where anyone can practice kendo, judo and many other budo regardless of gender, age or physical disabilities. A world which is slightly better than it was thanks to Solveig and the others who led past and current efforts to make budo available to all.

Our thoughts are with Solveig’s family and loved ones.