In memoriam: Lars Carlberg

Lars Carlberg var en pionjär inom svensk budo. Han började träna judo 1966 och gick så småningom över till att träna aikido. 

Efter brevväxling med Donn Draeger-sensei fick han möjlighet att träna jodo och iaido under 8 veckor i Tokyo för Kaminoda-sensei sommaren 1981. 

Med honom under japanresan var Lena Carlberg-sensei – som kommer att bli hans partner både under träningen och i livet – och tillsammans startade de Stockholms Jodokai när de återvände hem. 

Under hans jodokarriär blev det många resor till Japan på träningsläger anordnade av Nihon Jodokai. November 2007 fick han tillsammans med Lena Carlberg-sensei Menkyo inom Shindo Muso Ryu. 

Lars Carlberg-sensei var noggrann, metodisk, och brann för att undervisa i jodo. Hans långa arbete för utvecklingen av jodo inte minst i Sverige uppmärksammades under Kampsportsgalan 2015 där han tillsammans med Lena Carlberg-sensei tilldelades priset för Årets traditionella utövare. 

Torsdagen den 7 maj 2020 gick Lars Carlberg-sensei bort efter att ha insjuknat i covid-19, och lämnade jodosverige i stor chock och saknad. Hans passion för jodo kommer att leva vidare i hans elever och de som har kommit honom nära. Våra tankar är hos hans familj och kära och inte minst Lena Carlberg-sensei.

Lars Carlberg was a pioneer within Swedish budo. He started practising judo in 1966 and eventually started practising aikido. After exchanging some letters with Donn Draeger-sensei he had the opportunity to practice jodo and iaido with Kaminoda-sensei in Tokyo during 8 weeks in the summer of 1981. With him on the trip was Lena Carlberg-sensei, his partner in the dojo and throughout life, and upon their return home they founded the Stockholm Jodokai.

During his career in jodo, Lars Carlberg-sensei went on many trips to Japan to attend seminars with the Nihon Jodokai. In november 2007 he was awarded Menkyo in Shindo Muso Ryu together with Lena Carlberg-sensei.

Lars Carlberg-sensei was methodical, attentive to detail and passionate about teaching jodo. His long commitment to developing jodo in Sweden and elsewhere was acknowledged at the Swedish Martial Arts Gala in 2015, when he was awarded the prize for “Traditional practitioner of the year” together with Lena Carlberg-sensei.

On Thursday 7 May 2020, Lars Carlberg-sensei passed away after contracting covid-19, leaving the Swedish jodo community in shock and grief. His passion for jodo will live on through his students and friends. Our thoughts are with his family and friends, not least with Lena Carlberg-sensei.