Kommittéer

Kendoförbundets styrelse kan utse kommittéer för att bistå styrelsens arbete i olika frågor. Här listas de kommittéer som just nu är aktiva.

Graderingskommittén, kyudo

Graderingskommittén för kyudo bevakar graderingsfrågor som rör kyudo. Kommittén har tre platser. Graderingskommittén består för närvarande av:

Kyudo-kommittén

Kyudo-kommittén består av representanter för Sveriges samtliga kyudoklubbar och fungerar som ett bollplank för förbundsstyrelsen och kyudo-ansvarig i olika frågor som rör kyudo. Kyudo-kommittén består för närvarande av:

Landslagskommittén, iaido

Landslagskommittén för iaido består av representanter med gedigen och aktuell erfarenhet av iaidolandslaget och ZNKR iai. Kommittén fungerar som bollplank för landslagsledningen (särskilt coacher) och iaido-ansvarig i frågor som rör iaidons elitverksamhet i allmänhet och iaidolandslaget i synnerhet.

Shogo-kommittén

Shogo-kommittén ansvarar för att två gånger per år granska inkomna ansökningar till shogo-grader i kendo, iaido och jodo. Kommittén ska bestå av fem personer som alla innehar minst 6 dan i kendo, iaido eller jodo. Shogo-kommittén består för närvarande av:

Shogo-kommitténs sammansättning ska ses över årligen av Kendoförbundets styrelse. Denna översyn gjordes senast i november 2023.