Styrelse och funktionärer 2022

Förbundsstyrelsen

Ordförande – Jimmy Thorsell (ordforande@kendoforbundet.se), vald till 2024.
Vice Ordförande – Kirsi Höglund (viceordforande@kendoforbundet.se) – utses internt bland ledamöterna.
Sekreterare – Martin Ledin (sekreterare@kendoforbundet.se), vald till 2024.
Kassör – Anna Thelander (kassor@kendoforbundet.se), vald till 2023.
Ledamot Kendoansvarig – Ambjörn Holmkvist (kendo@kendoforbundet.se), vald till 2024.
Ledamot Iaidoansvarig – Caroline Lindholm (iaido@kendoforbundet.se), vald till 2023.
Ledamot Jodoansvarig – Martin Paganini (jodo@kendoforbundet.se), vald till 2024.
Ledamot Kyudoansvarig – Linda Wohlin (kyudo@kendoforbundet.se), vald till 2024.
Ledamot Naginataansvarig – Kirsi Höglund (naginata@kendoforbundet.se), vald till 2024.

Valberedning (valberedning@kendoforbundet.se)
Amanda Gydemo Östbom, Isak Rubensson

Revisorer (revisor@kendoforbundet.se)
Jonas Karlberg, Joel Bergmark

Särskilda ansvarsområden (info@kendoforbundet.se)
Webmaster – Caroline Lindholm (webmaster@kendoforbundet.se)
Registeransvarig – Martin Ledin (register@kendoforbundet.se)
Diplomansvarig – Martin Ledin (sekreterare@kendoforbundet.se)
Dokumentansvarig – Caroline Lindholm
Elitansvarig – Linda Wohlin (elit@kendoforbundet.se)
Jämställdhets-/Mångfaldsansvarig – Kirsi Höglund (likabehandling@kendoforbundet.se)
Anti-Doping Representative till FIK – Jesper Waldestål (doping@kendoforbundet.se)